O souboru

Soubor vychází z tradic předchozích souborů vedoucího souboru, zejména z rodinného souboru Lučec.

Měl tatíček tři dcery. A jak to má ve správné pohádce být všechny se mu provdaly. Ta nejstarší však zůstala původnímu souboru věrná, přibrala k sobě ještě všechny svoje děti a Lučec - vnučec byl na světě.


Složení a obsazení:

Jiří Košík - vedoucí souboru, niněry, harfa, kytara, zpěv
Danuše Košíková - doprovodné slovo, niněry, zobcové flétny, zpěv
Pavla Oujezdská - niněry, zobcové flétny, mandolína, kytara, zpěv
Jakub Oujezdský - zobcové flétny, famfrnoch, zpěv
Jan Oujezdský - niněry, vozembouch, famfrnoch, zpěv
Anna Oujezdská - cinkátka, zpěv